Vadovėlis XI–XII klasei apima visą turinį, apibrėžtą atnaujintoje Vidurinio ugdymo informacinių technologijų išplėstinio kurso programavimo modulio programoje. Vadovėlis skiriamas XI–XII klasės mokiniams ir tiems, kurie nesimokė programavimo C++ kalba IX–X klasėje. Mokomosios medžiagos, padėsiančios greitai įveikti patirties stygių, yra pakankamai. Pirmasis skyrius parengtas, siekiant išlaikyti medžiagos pateikimo nuoseklumą ir vientisumą. Vadovėlio skyrių ir skyrelių struktūra yra vienoda. Kiekvienas skyrius pradedamas trumpu apibūdinimu, o skyrelis – supažindinimu su pagrindinėmis sąvokomis ir teiginiais. Skyrelio pabaigoje prisimenama, ko buvo mokytasi, pateikiama klausimų ir užduočių. Skyreliai skirstomi į smulkesnes dalis, kurios yra logiškai užbaigtos ir apima tam tikrą, nedidelę skyrelio medžiagos dalį. Vadovėlyje pateikiama ne tik programų fragmentų, bet ir visų programų tekstų. Jie skiriami savikontrolei ir aiškinimų analizei, jei mokiniui nepavyktų suformuoti veikiančios programos. Aiški ir suprantama užduočių sistema. Ypač įdomios projektinės užduotys – tęstinės užduotys, kurios, pradėtos spręsti kurso pradžioje, baigiamos kurso pabaigoje. Šios užduotys nuolat tobulinamos, visiškai dokumentuojamos, grįžtama prie ankstesnių ir prisimenamos panaudotos programavimo konstrukcijos ir algoritmai. Jų tikslas – gauti visiškai dokumentuotą, tvarkingai atliktą programą. Joms atlikti nesugaištama daug laiko. Mokytojas, susipažinęs su vadovėlio projektinių užduočių sudarymo principu, lengvai gali sudaryti jų ir daugiau. Mokomoji medžiaga nėra siejama su kuria nors programine įranga, todėl labai vertingi vadovėlio paskutiniai skyriai – priedai.
Prekinis ženklas: Šviesa