Tai neįprastas darbo sąsiuvinis, nes dirbant su juo istorijos mokytojui tenka neįprastas vaidmuo: ne tik suteikti žinių, bet ir padėti patiems mokiniams savarankiškai nuspręsti, kuri informacija yra svarbi ir reikšminga. Besimokantiesiems dažnai reikės remtis ne tik istorijos vadovėliu VII kl., bet ir kitais informacijos šaltiniais. Šį sąsiuvinį sudaro užduotys, susijusios su minėto istorijos vadovėlio temomis.
Prekinis ženklas: Kronta