Knyga skirta dalyko „Inžinerinė grafika“ pirmajai daliai, kurią derėtų vadinti „Vaizduojamoji geometrija“. Joje nagrinėjami elementarių geometrinių kūnų vaizdavimo techniniuose brėžiniuose pagrindai. Daugiausia dėmesio skirta epiūros sudarymo principams, taip pat pateikti svarbiausi aksonometrijos, altiplano bei pers¬pektyvos sudarymo aspektai.Šiuo leidiniu gali naudotis visų technologijos mokslų krypties studentai, bet labiausiai tinkamas statybos inžinerijos pagrindinių studijų klausytojams, kai „Vaizduojamosios geometrijos“ apimtis yra maždaug 2 kreditai. AUTORIŲ BAIGIAMASIS ŽODISGerb. Skaitytojau, tikimės, kad ši knyga suteikė Jums pakan¬kamai reikalingų žinių apie daiktų vaizdavimo būdus, ypač apie daugumai studentų  sunkiausiai suvokiamą brėžinį – epiūrą. Jeigu Jūs skaitėte ir kitų autorių nagrinėjama tema parašytus vadovėlius, tai tikriausiai pastebėjote, kad šioje knygoje yra esminių metodinių ypatumų:–    panaudoti originalūs paveikslai, skirti lengviau suvokti epiūroje pateikto taško, tiesės bei plokštumos realią padėtį erdvėje;–    epiūroje, sutapdinant projekcijas į vieną plokštumą, apie ašį X sukama ne horizontalioji, bet frontalioji plokštuma;–    erdvė sudalyta ne į keturias dalis (ketvirčius), bet į aštuonias – oktantus;–    daugelyje paveikslų sprendimai pateikti etapais;–    dažnai atskiros linijos ir taškai yra pažymėti skirtingomis spal¬vomis;–    patogumo dėlei labai reikšmingi teiginiai bei postulatai yra sunumeruoti, todėl patogu skaitytoją nukreipti į konkrečią vietą;–    atsisakyta dažnai nebūtino kirtimo pagalbinėmis projek¬tuojančiomis plokštumomis;–    įvesti nauji terminai: „konkuruojančios tiesės“ ir „konkuruojančios linijos“;–    siūloma keisti keletą seniau vartotų terminų naujais, pavyzdžiui: „braižomoji geometrija“ keisti į „vaizduojamoji geometrija“; „ortokonalinės projekcijos“ – į „epiūra“, „altitudinės projekcijos“ – į „altiplanas“, „perspektyvinės projekcijos“ – į „perspektyva“;–    daugumoje paveikslų konkuruojančios linijos pavaiz¬duotos dvigubomis spalvotomis linijomis (tai padeda lengviau suprasti brėžinį, nors techniniuose brėžiniuose būna tik vienguba linija);–    tekstinė dalis pateikta greta paveikslų, todėl nagrinėjant bet kokią temą nereikia lapų vartyti, o monitoriaus ekrane iškart matomi abu puslapiai.  Tikimės, kad mūsų siūlymai prigis ne tik universitetuose, bet ir praktikoje.Būtume Jums dėkingi, jei aptiktas klaidas ar savo…
Prekinis ženklas: Lucilijus