Pulgis Andriušis (1907-1970 m.) skaitytojams geriausiai žinomas kaip lyrinių apysakų autorius. Tačiau P. Andriušio kūrybinis palikimas yra išskirtinai įvairus. Garbinga vieta tenka puikiai rašytojo talentą atspindintiems feljetonams, kurie iki šiol buvo nepelnytai pamiršti.Į šią knygą surinkta dauguma P. Andriušio feljetonų, parašytų pokario Vokietijoje, kur jis su šeima pasitraukė 1944 m., bei Australijoje, į kurią emigravo 1949 m. ir kurioje gyveno iki mirties. Šie kūriniai atspindi DP stovyklose gyvenusių, vėliau – plačiai po pasaulį pasklidusių lietuvių kasdienybę, į kurią autorius sugebėjo žvelgti su ironija. Pažintis su knyga ,,Ir vis dėlto juokimės!” nepaliks abejonių, kodėl amžininkai šį autorių laikė geriausiu savojo laikotarpio ne tik išeivijos, bet apskritai lietuvių feljetonistu.
Prekinis ženklas: Bonus animus