Filmas apie tai, kas per amžius savaip veikė lietuvių pasaulėjautą, savitai spalvino jos kūrybinę raišką: tėviškės kraštovaizdis, buitinės ir meninės namų aplinkumos detalės, tradiciniai valgiai ir gėrimai, liaudies amatai ir dirbiniai – visa, kas smelkia mūsų lietuvių kasdienybę, pagaliau mūsų šventės – kalendorinės, šeimos, religinės…Filmo kalba -vaizdų, muzikos garsų ir poetinio žodžio (eilėraščius skaito pats autorius) kalba, siejama asociacijų, nuotaikų, jų niuansų. Taip filmo juoston įaudžiama visa Lietuva, visi jos regionai, jos ežerų duburiai ir dangaus gelmės.
Prekinis ženklas: Didakta