Šioje knygoje skelbiami tekstai, publikuoti spaudoje per ilgesnį nei dvidešimt metų laikotarpį, taip pat – niekur nespausdinti, kuriuose gvildenamos aktualios ir svarbios problemos, susijusios su vienokia ar kitokia situacija šalyje, neretai ją vertinant gana įžvalgiai ir kritiškai, nenutylint skaudžiausių tikrovės apraiškų. Sovietmečiu autorius ne kartą buvo smarkiai pultas už atviresnį nemelagingą žodį apie tuometinę tikrovę, ypač 1962–1963 metais, bet yra susilaukęs užgaulaus koneveikimo ir atgautos nepriklausomybės metais, nors vėliau paaiškėjo, kad buvo teisus.Tokią kainą už atvirai sakomą karčią tiesą, už neabejingumą šalies likimui, nesitaikstant su melu ir veidmainyste, su akivaizdžiu moralės nuosmukiu ir nepakenčiama neteisybe, neišvengiamai tenka mokėti. Tačiau laisvė įpareigoja būti laisvam ir skelbti tai, kas būtina, nors ir rizikuojant likti nesuprastam arba net pasmerktam tų tamsių visuomenės sluoksnių, kuriems ir šiandien tiesos sakymas yra antipatriotiškas veiksmas, dėl ko galima tik apgailestauti! Ši knyga gal daugiau prisidės prie inertiškos sąmonės prašviesėjimo, aiškesnio dabarties ir praeities įvykių suvokimo. Tokia viltim ir grindžiamas jos pasirodymas.
Prekinis ženklas: Versus aureus