Rinkinyje „Išeivijos poezija ir dramaturgija” Jūs rasite tuos autorius ir kūrinius, kurie aptariami (plačiau ar prabėgom) Daujotytės ir E. Bukelienės vadovėlyje „Lietuvių literatūra 12 klasei”. Tai J. Baltrušaičio, H. Radausko, H. Nagio, J. Kėkšto, V. Mačernio, K. Bradūno, A. Nykos-Niliūno. A. Mackaus, Liūnės Sutemos, T. Venclovos poezija, surinkta iš airių leidinių Lietuvoje ir užjūryje, daug papildomų kūrimų; taip pat supažindiname su J. Meku, B. Pūkelevičiūte. Dramos skiltyje – A. Škėmos „Šventoji Inga” ir „Pabudimas”, K. Ostrausko „Čičinskas”, taip pat A. Landsbergio stebuklinė-istorinė drama „Vėjas gluosniuose”.Kūriniai spausdinami iš įvairių leidinių, kalba netaisyta.
Prekinis ženklas: Saulabrolis