Monografijoje apie žymiausią lietuvių  filosofą A. Maceiną (1908–1987) autorė, remdamasi gausia privačia filosofo šeimos archyvine medžiaga, taip pat pažinojusių bendraamžių draugų prisiminimais ir laiškais, nuosekliai ir išsamiai pasakoja apie vingiuotą ir dramatišką A. Maceinos gyvenimo kelią, jo dvasinius ieškojimus prieškario metais, išgyvenimus karo ir pokario laikotarpiais emigracijoje. Autorė gilinasi į prigimtines filosofo savybes, to meto socialines ir politines aplinkybes, lėmusias jo asmenybės ir kūrybinio potencialo formavimąsi.Antroje monografijos dalyje pateikiama savita ir įtaigi A. Maceinos filosofinės kūrybos apžvalga ir interpretacija, grindžiama egzistenciniu žmogaus būties supratimu, jo laisva valia ir filosofiniu tikėjimu Dievu. Taip pat aptariama ir A. Maceinos poetinė kūryba.
Prekinis ženklas: Margi raštai