„Išpažintis mums siūlo galimybę iš naujo pradėti gyvenimą ir mums suteikto atleidimo bendrystėje iš tikrųjų turėti naują pradžią. Atleidimas, kurį Atgailos sakramentu mums padovanojo Kristus, yra vidinės ir išorinės ramybės versmė ir daro mus ramybės apaštalais.“ Popiežius Benediktas XVI Išpažintis – kas tai? Kada, kaip, o svarbiausia, ką reikia išpažinti? Šioje knygelėje nagrinėjama išpažinties tema, pateikta konkrečių pasiūlymų, kaip ištirti savo sąžinę. Savaime suprantama, aiškinami ir kiti dalykai: iš kur kyla nuodėmė ir kaip Dievas per išpažinties dovaną nori mus gydyti ir išgelbėti? Išpažintis išlaisvina, duoda gaires mūsų gyvenimui. Tai knygelė, kuri padeda susiorientuoti ir veda prie susitaikymo su Dievu, nes išpažintis – tai Dievo dovana mums. Joje skaitytojas taip pat ras tai, ką reikia žinoti apie išpažintį ir išsamų sąžinės patikrinimo vadovą, padėsiantį garbingai pažvelgti į save ir Dievo akivaizdoje patikrinti savo sąžinę. Taip pat patarimus, kaip atlikti išpažintį ir kaip melstis. Knygelės sudarytojai: kun. Kurtas Gartneris (Kurt Gartner), sielovadininkė Betina Oberhuber (Bettina Oberhuber) ir ses. Elzbieta Hakenberg (Elisabeth Hackenberg).
Prekinis ženklas: Katalikų pasaulio leidiniai