Kompaktinė plokštelė, padėsianti lavinti atskirų lietuvių kalbos garsų tartį, formuoti kirčiavimo ir intonavimo įgūdžius. Taisyklingos tarties čia mokoma remiantis šiuolaikine kalbų dėstymo metodika. Mechaninio kartojimo užduotys derinamos su kūrybinėmis, o patrauklūs lietuvių autorių grožinės literatūros ir tautosakos tekstai skatins mokyti(s) ne tik taisyklingos, bet ir vaizdingos kalbos. Patogu naudotis ir su mokytoju, ir savarankiškai. Skiriama nelietuviškas mokyklas baigusiems studentams ir lietuvių kalbą studijuojantiems užsieniečiams. Ja galės naudotis ir būsimieji studentai – nelietuviškų mokyklų dešimtų-dvyliktų klasių moksleiviai, taip pat suaugusiųjų mokymo centrų klausytojai.
Prekinis ženklas: Gimtasis žodis