Šioje mažoje knygelėje stengtasi sutalpinti milžinišką informaciją – žmonijos istorinė raida lentelėse pateikiama nuo pirmykštės bendruomeninės santvarkos iki XX a. pradžios. Rengiant šį leidinį buvo siekiama pabrėžiant svarbiausius istorijos mokymo procesų įvvykius, supaprastinti priežastinių ir pasekminių procesų suvokimą ir palengvinti chronologinės įvykių sekos supratimą.
Prekinis ženklas: Gimtinė