Istorijos vadovėliai XI ir XII klasėms – puiki priemonė pakartoti ir pagilinti visą mokyklinį istorijos kursą, ugdyti mokinių gebėjimą dirbti su įvairiais istorijos šaltiniais, žemėlapiais, iliustracijomis, lavinti savarankiško darbo su tekstu ir užduotimis įgūdžius. Jie padės geriau pasiruošti valstybiniam ir mokykliniam istorijos egzaminui. „Istorijos vadovėlis 12 klasei“ – integruotas Lietuvos ir pasaulio istorijos vadovėlis, skirtas mokytis istorijos išplėstiniu kursu. Dviejose vadovėlio dalyse pateikiama žmonijos istorija nuo XVIII a. pabaigos iki mūsų laikų. Pirmoji dalis apima laikotarpį nuo Didžiosios Prancūzijos revoliucijos iki XX a. tarpukario, antroji – Antrojo pasaulinio karo ir pokario metus bei Lietuvos istoriją nuo valstybės atkūrimo iki šių dienų. Kiekvieną temą sudaro pagrindinis tekstas, keletas rašytinių ir vaizdinių istorijos šaltinių, žemėlapių, iliustracijų, taip pat temai nagrinėti skirtos užduotys. Prieš kiekvieną naujos temos tekstą nurodomos trys svarbiausios tezės, kurios mokinį supažindina su tema. Vadovėlio skyriai prasideda įvadu, o baigiasi apibendrinamaisiais klausimais, kurie mokiniams turėtų padėti išsiaiškinti, ar jie gerai suvokė temos mokomąją medžiagą, ar sugeba atsakyti į probleminius klausimus. Knygos pabaigoje esantis žodynėlis padės pasitikslinti vadovėlyje vartojamų istorinių sąvokų reikšmę. „Sudėtingesni klausimai XII klasės mokinius skatina giliau pažvelgti į nagrinėjamus procesus ir reiškinius, tam pasitarnauja ir istorijos šaltinių ištraukos.“„Pagirtina, kad rašant apie 1926 m. Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimus paminima, kad Seimo nariams kandidatėmis į šį postą buvo pasiūlytos dvi moterys – Felicija Bortkevičienė ir Gabrielė Petkevičaitė-Bitė. Tai reikšmingi istorijos faktai.“Ištraukos iš Švietimo plėtotės centro eksperto recenzijų 
Prekinis ženklas: Baltos Lankos