Istorijos vadovėliai XI ir XII klasėms – puiki priemonė išmokti visą mokyklinį istorijos kursą ir pagilinti žinias, ugdyti mokinių gebėjimą dirbti su įvairiais istorijos šaltiniais, žemėlapiais, iliustracijomis, lavinti savarankiško darbo su tekstu ir užduotimis įgūdžius. Jie padės geriau pasirengti valstybiniam istorijos egzaminui. „Istorijos vadovėlis 12 klasei“ – integruotas Europos ir Lietuvos istorijos vadovėlis, skirtas išplėstiniam istorijos kursui mokytis. Dviejose vadovėlio dalyse pateikiama Europos ir Lietuvos visuomenės ir valdžios istorija nuo Pirmojo pasaulinio karo pabaigos 1918 m. iki šių dienų. Pirmoji dalis apima laikotarpį nuo 1918 m. iki 1945 m. (Antrojo pasaulinio karo pabaiga), antroji – nuo Šaltojo karo iki šių dienų.Kiekvieną vadovėlio temą sudaro pagrindinis tekstas, keletas rašytinių ir vaizdinių istorijos šaltinių, žemėlapių, iliustracijų, taip pat temai nagrinėti skirtos užduotys. Prieš kiekvieną naujos temos tekstą nurodomos trys pagrindinės tezės, kurios mokinį supažindina su tema. Vadovėlio skyriai prasideda įvadu, o baigiasi apibendrinamaisiais klausimais, kurie mokiniams turėtų padėti išsiaiškinti, ar jie gerai suvokė temos mokomąją medžiagą, ar sugeba atsakyti į probleminius klausimus. Knygos pabaigoje esantis žodynėlis padės pasitikslinti vadovėlyje vartojamų istorinių sąvokų reikšmę.„Sudėtingesni klausimai XII klasės mokinius skatina giliau pažvelgti į nagrinėjamus procesus ir reiškinius, tam pasitarnauja ir istorijos šaltinių ištraukos.“Ištrauka iš Ugdymo plėtotės centro eksperto recenzijos„Vadovėlis turi daug privalumų: nepriekaištingai nagrinėjamos XX–XXI amžių Lietuvos istorijos temos integruotos į visuotinę istoriją, visuotinė istorija sėkmingai lituanizuojama, autoriai jaučia pilietinę atsakomybę už savo kūrinį. Vadovėlio struktūra rimtai metodiškai apgalvota: pradedant įvadais į skyrius, kiekvienos temos akcentų išvardijimu, baigiant užduotimis darbui su šaltiniais ir rekomenduojamos literatūros sąrašais skyrių pabaigoje.“Doc. dr. Stanislovas Stašaitis,Istorijos didaktikos katedra, Lietuvos edukologijos universitetas
Prekinis ženklas: Baltos Lankos