Leidinys skirtas vienam iš seniausių Lietuvos totorių rankraščių – Ivano Luckevičiaus kitabui (XVIII a. pirmoji pusė).Surašytas trimis, o kartais ir keturiomis kalbomis rankraštis yra savotiškas musulmonų katekizmas, kuriame pateikiama svarbiausia informacija apie musulmonų šventes, šventus mėnesius, dienas ir naktis ir pan.
Prekinis ženklas: Lietuvių kalbos institutas