Šiame ”Mokinio skaitinių” leidinyje spausdinamas pluoštas Jono Aisčio poezijos.
Prekinis ženklas: Žaltvykslė