Šiuose ”Mokinio skaitiniuose” spausdinama Maironio poema ”Jaunoji Lietuva”.
Prekinis ženklas: Žaltvykslė