Pagaliau lietuvių skaitytojas turi galimybę gimtąja kalba susipažinti su vienu savičiausių ir reikšmingiausių sakraliosios indų kultūros tekstų – „Joga Vasištha“. Savo gelme ir reikšme šis tekstas neabejotinai prilygsta senosioms upanišadoms, „Bhagavad Gytai“, Patandžalio „Joga sūtrai“. „Joga Vasištha“ paskirtis – nukreipti skaitytoją išsilaisvinimo link ir suteikti jam dvasinius instrumentus šiame kelyje.Princas Rama, vienas iš dievo Višnaus įsikūnijimų, po ilgų klajonių po pasaulį grįžta namo pas savo tėvą jausdamasis nusivylęs, patyręs gyvenimo laikinumą. Jis ne tik bodisi regimai beprasmišku gyvenimu, bet jį kamuoja ir egzistenciniai klausimai: kas yra tikrovė, kokia gyvenimo prasmė ir kokie turėtų būti esminiai žmogaus siekiai bei vertybės. Matydamas savo sūnaus nusivylimą, tėvas Dašaratha pasikviečia į pagalbą garsų to meto išminčių Vasišthą, kad šis padėtų Ramai surasti atsakymus į jį kamuojančius klausimus. Vasištha senovės Indijoje laikomas vienu iš septynių mūsų eros išminčių. Jis nuramina tėvą, sakydamas, kad viskas su Rama yra gerai. Mat dauguma žmonių skendi egzistencinėse iliuzijose, saviapgaulėje, nesuvokdami gyvenimo prasmės ir paskirties ar net nekvaršindami sau galvos dėl to. O tai, kad jaunasis Rama kelia sau tokius klausimus, rodo jį ieškant išeities, taigi bundant. Todėl išminčius pradeda mokyti princą ir perteikia jam žinias apie nedualią beribės sąmonės prigimtį. Princas Rama, išklausęs šį įstabų mokymą, susilieja su Absoliutu (Brahmanu) ir patiria išsilaisvinimą.Kokia gi yra pagrindinė šio mokymo ir teksto mintis? Paradoksalu, bet ji gali būti sutalpinta į vieną klausimą: „kas tu esi?“ ir vieną atsakymą: „aš esu absoliutas“, arba nedalioji, vienatinė būties priežastis, grynoji, transcendentinė sąmonė. Visas „Joga Vasišthos“ tekstas ir yra ne kas kita, kaip išsamus, iliustratyvus šio klausimo ir šio atsakymo pagrindimas, pateikiamas paprasta, visiems suprantama forma. Kūrinys yra parašytas – kaip įprasta Indijos sakraliajai literatūrai – pokalbio, dialogo tarp žinančiojo ir neišmanančiojo, mokytojo ir mokinio forma, pasitelkiant daugybę pasakų, istorijų ir parabolių.Bene didžiausia „Joga Vasišthos“ patrauklumo priežastis yra ta, jog, pasak tradicijos, šio teksto skaitymas, klausymas, jo idėjų įsisąmoninimas jau savaime laiduoja išsivadavimą, nušvitimą. Neatsitiktinai ne vienas senosios Indijos, o ir mūsų laikų mokytojas, yra teigęs, jog šis kūrinys yra vartai, rodantys gyvenimo kelio tikslą ir į jį nukreipiantys. Šis…
Prekinis ženklas: BMK leidykla