Jonas Žilius (1870–1932) — kunigas, visuomenininkas, publicistas ir poetas, vertėjas, gamtotyrininkas, bankininkas, diplomatas, valstybės veikėjas – iki šiol labai menkai pažintas lietuvių kultūros istorijos dalyvis, ypač daug nuveikęs JAV lietuvių visuomeniniame gyvenime ir Klaipėdos kraštą prijungiant prie Lietuvos. Visos minėtos jo darbų ir pomėgių sritys apžvelgiamos šioje monografijoje.   „Sunku rasti Jungtinėse Amerikos Valstijose tokią lietuvių išeivių koloniją, kurios Žilius būtų neaplankęs verbuodamas narius lietuvių organizacijoms, platindamas spaudą arba rinkdamas aukas tėvynės reikalams. Jį pažinojo, mylėjo ir gerbė visa lietuviškoji Amerika, visų srovių ir visų nusistatymų žmonės, kadangi savo darbuotės pagrindan jis tedėjo tai, kas mūsų tautos žmones vienija ir jungia, vengdamas viso, kas mus skaldo, kas mūsų vienybę ir susiklausymą silpnina.“ Jonas Vanagaitis, 1938
Prekinis ženklas: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas