Kiekvienas etnografinis regionas skiriasi nuo kitų savo dvasinės ir materialinės kultūros ypatybėmis, tačiau ir patys regionai nevienalyčiai – vieno miestelio ar miesto kraštas kad ir nežymiai skiriasi nuo kito. Šios skirtybės akivaizdžiau pasireiškia materialinėje kultūroje – architektūroje, kalvystėje, tekstilėje ir kt. Keičiantis kartoms kinta ir krašto kultūra, vadinasi, itin svarbu įvairius šios kultūros etapus įamžinti.Todėl 2006–2008 m. Joniškio istorijos ir kultūros muziejus (JIKM) kartu su Joniškio jaunimo ir suaugusiųjų mokykla vykdė tęstinį projektą „Joniškio krašto identitetas tautodailėje”, kurio tikslas – surinkti ir užfiksuoti Joniškio krašto audinių pavyzdžius, jų raštų savitumus ir audimo tradicijas. Šį projektą finansavo Kultūros ministerijos muziejinės veiklos projektų rėmimo programa, Kultūros rėmimo fondas ir Joniškio rajono savivaldybė. Ekspedicijų metu buvo aplankyta 10 rajono seniūnijų kaimų, miestelių ir miestų. Muziejininkai fotografavo audinius, užrašinėjo duomenis apie audėjas, braižė audinių raštų ornamentų brėžinius. Šis leidinys išleidžiamas kaip projekto apibendrinimas.
Prekinis ženklas: Lucilijus