Bretkūno Postilė – dviejų tomų, beveik tūkstančio puslapių knyga, išleista Jurgio Osterbergerio spaustuvėje. Tai pirmasis spausdintas lietuviškų pamokslų rinkinys, skirtas lietuviškose parapijose dirbantiems evangelikų liuteronų kunigams. Ši knyga – pirmasis mokslinis Jono Bretkūno Postilės (1591) leidinys. Jį sudaro: studija, faksimilė ir kompaktinė plokštelė. Spaudai parinktas nedefektinis egzempliorius, saugomas Lietuvos mokslų akademijos bibliotekoje, Retų spaudinių skyriuje. Faksimilės pateikiamos natūralaus dydžio, knyga fotografuota skaitmeniniu fotoaparatu neišrišta. Biblijos eilutės numeruotos pagal ekumeninį Biblijos leidimą (2001). Prieš faksimiles publikuojama išsami studija. Joje Ona Aleknevičienė skaitytojui pateikia žinomus Jono Bretkūno biografijos faktus, asmenybės bruožus; išdėsto Postilės rengimo chronologiją; išsamiai aprašo Postilės sklaidą XVI–XX amžiuje. Studijos gale autorė pateikia Postilės egzempliorius, esančius Lietuvos bibliotekose bei muziejuose.
Prekinis ženklas: Lietuvių kalbos institutas