Naujojo tūkstantmečio tėvasKarštai linkiu, kad šis Juozapo priminimas atnaujintų ir mūsų maldą, kuria melstis prieš šimtą metų ragino mano pirmtakas. Iš tikrųjų ta malda ir pats Juozapo asmuo vėl yra svarbūs mūsų laikų Bažnyčiai. Jonas Paulius IIBiblijoje Juozapas pristatomas kaip sapnų ir tylos vyras, Dievo Sūnaus globėjas, Nazareto dailidė ir Švč. Mergelės Marijos sužadėtinis. Tradicija gerbia jį kaip visuotinės Bažnyčios globėją, laiko pavyzdžiu darbininkams, pagalba valdytojams, paguoda mirštantiesiems.Šioje knygoje, sumaniai pasinaudojant žydų Tradicija, Šventuoju Raštu ir Bažnyčios istorija, Juozapas parodomas kaip tėvas, danguje esančio Tėvo paveikslas, lydintis ir globojantis keliaujančiąją Bažnyčią. Naujoms kartoms šis patriarchas pristatomas kaip tėvystės pavyzdys. Naujas, gilus, prasmingas ir be galo žavus.Brolis Efraimas gimė 1949 m. Nansyje, žydų šeimoje. Atsivertęs į krikščionybę, 1973 m. drauge su žmona Džo Kruasan (Jo Croissant) įsteigė Palaiminimų bendruomenę ir buvo įšventintas į permanentinius diakonus. Yra daugelio dvasingumo veikalų autorius.
Prekinis ženklas: Katalikų pasaulio leidiniai