Jūrų ir vandenynų geografijos teorinio dalyko studijoms itin svarbios pratybos. Jos padeda studentams geriau suprasti dėstomojo dalyko teorinius klausimus, įgyti metodinių žinių ir pasirengti tobulai įvaldyti Pasaulinio vandenyno gamtines, ekonomines ir socialines ypatybes jo panaudai ateityje.
Prekinis ženklas: Klaipėdos universiteto leidykla