Pašaukimas ir įpėdinystė – tai šūkis, kurį, turint galvoje jų reikšmę gyvenimui, kiekvienam krikščioniui derėtų nuolat apmąstyti iš naujo. Tikėjimu ir Bažnyčia abejoti verčia ne tik vis labiau plintančios ateisitinės aplinkos idėjos. Jiems pavojingos  ir mūsų pačių abejonės, beprasmybės bei nesėkmės baimė. Popiežius savo apmąstymais nori padrąsinti šiuos iššūkius priimti ir ryžtis susitikti su Jėzumi Kristumi: „Priimdami kryžių išvystame prisikėlimą, o pasaulis tampa naujas ir kupinas džiaugsmo.“Knygoje skaitytojui pateikiami draugėn sudėti  įvairiu metu ir skirtingomis progomis pasakyti pamokslai, nieko netaisant, paliekant tokius, kokie yra. Benediktas XVI tikisi, kad jie ne tik padės kunigams išsiugdyti naują vidinį savosios misijos suvokimą, bet ir padės apmąstyti Šventąjį Raštą ir tiek kunigams, tiek pasauliečiams suteiks naujo džiaugsmo skaitant Bibliją.
Prekinis ženklas: Katalikų pasaulio leidiniai