Šiame ”Mokinio skaitinių” leidinyje spausdinamas pluoštas gražiausios Kazio Binkio poezijos.
Prekinis ženklas: Žaltvykslė