Pratybų sąsiuvinių serija „Pažįstu aplinką ir save“ skiriama priešmokyklinukų pažinimo, komunikavimo, meninei, sveikatos saugojimo ir socialinei kompetencijai ugdyti(is).   Seriją sudaro šie leidiniai: DRABUŽIAI PUOŠIA IR ŠILDO; SODO IR DARŽO GĖRYBĖS; KAS TVARTELYJE GYVENA; VANDENS PASLAPTYS; AŠ ESU NEPAPRASTAS; NAMAI NAMUČIAI; METŲ KARUSELĖ; AŠ IR KITI ŽMONĖS; MANO LIETUVA; KAS MIŠKE AUGA; MAN MIELI GYVŪNAI; KUO IR KAIP KELIAUJAME; KĄ IR KUO MATUOJAME; MENO KALBA; ESU SVEIKAS IR STIPRUS.   Vaikai, atlikdami pratybų sąsiuvinio KĄ IR KUO MATUOJAME užduotis,  sužino, kokie yra matavimo prietaisai ir kas jais matuojama; · papildo savo žodyną; · susipažįsta su rašmenimis; · kalbinę raišką sieja su kitomis raiškos formomis; · ugdosi loginį mąstymą; · lavina akies ir rankos koordinaciją, smulkiuosius pirštų raumenis.   Jie mokosi: · pažinti valandas; · matuoti; · skaičiuoti, lyginti.   Karpydami, spalvindami, klijuodami, piešdami vaikai ugdosi kruopštumą, atidumą, tvarkingumą.   Dailininkė Danguolė Lunskienė.   
Prekinis ženklas: Šviesa