Kaišiadorių vyskupija įsteigta 1926 m. Vyskupija užima 6557 kv. km plotą ir yra suskirstyta į Alytaus, Birštono, Elektrėnų, Kaišiadorių, Merkinės, Molėtų ir Širvintų dekanatus.Šešiasdešimt aštuoniose vyskupijos parapijose darbuojasi daugiau nei šešiasdešimt kunigų. Vyskupijoje yra 68 bažnyčios, 1 bažnyčia turinti rektorato teises, kai kurios parapijos turi koplyčias.Kaišiadorių vyskupijos širdis – Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedra, kurios kriptoje ilsisi pirmojo vyskupo Juozapo Kuktos ir Dievo tarno arkivyskupo Teofiliaus Matulionio palaikai. Žymiausias vyskupijos dvasinės traukos centras yra Švč. Mergelės Marijos užtarimu garsėjanti Pivašiūnų šventovė. Nuo senų laikų čia garbinamas didžiajame bažnyčios altoriuje esantis stebuklingasis Švč. Mergelės Marijos Nuliūdusiųjų Paguodos paveikslas. Sakraline, istorine ir menine verte išsiskiria Inturkės, Jiezno, Kalvių, Merkinės, Nemajūnų, Pivašiūnų, Stakliškių, Žaslių ir kitos bažnyčios.
Prekinis ženklas: Terra Publica