Šio straipsnių rinkinio pamatą sudaro 2003 m. gegužės 21–23 d. Lietuvių kalbos institute vykusioje tarptautinėje konferencijoje, skirtoje Kazimiero Jauniaus (1948–1908) 155-osioms gimimo ir 95-osioms mirties metinėms paminėti, perskaityti pranešimai. Jis pradedamas plačia Alekso Girdenio studija apie K. Jauniaus dialektologinius darbus ir jų reikšmę dabartiniams tarmių tyrimams. Genovaitė Kačiuškienė apžvelgia K. Jauniaus Panevėžio tarmių aprašą, Vincentas Drotvinas – rankraštinius jo leksikos tyrimus. Antanas Pakerys, remdamasis kirčiuotais homiletikos kurso užrašais, lygina K. Jauniaus siūlytą kirčiavimo sistemą su dabar vartojama bendrinėje kalboje. Didžiausią knygos dalį sudaro moksliniai Lietuvos ir užsienio kalbininkų straipsniai, kuriuose nagrinėjamos aktualios lietuvių ir kitų baltų kalbų istorijos ir dialektologijos problemos.
Prekinis ženklas: Lietuvių kalbos institutas