Rasuolė Vladarskienė. Tradicija ir naujovės „Kalbos kultūroje“ 9 Rita Miliūnaitė. Pirmas žvilgsnis į tinklaraščių kalbą 20 Jurgita Girčienė. Naujieji svetimžodžiai su šaknimi blog- ir jų atitikmenys 50 Loreta Vaicekauskienė. Nauji naujųjų skolinių norminimo klausimai 65 Danutė Liutkevičienė. Valstybių gyventojų pavadinimai ir tautovardžiai 80 Pranas Kniūkšta. Salantų vardas dviejose XVII a. krikšto įrašų knygose 103 Antanas Balašaitis. Lietuvių kalbos leksikos norminimo raida 112 Jonas Klimavičius. Draugiškas, draugingas, draugus 133 Kazimieras Župerka. Kitaip nepasakysi (metakalbiniai komentarai tekstuose) 141  IŠ KALBOS PRAKTIKOS AKTUALIJŲ Rita Miliūnaitė. Dėl kalbos kultūros mokymo 151 Lina Murinienė. Verstinių Europos Sąjungos teisės aktų ir kitų dokumentų pavadinimų tipai 170 Jurgita Mikelionienė. Nauji žodžiai su dėmeniu techno- 185 Jurgita Girčienė. Italų kulinarijos svetimžodžiai 192 Giedrius Tamaševičius. Sociolingvistinis šnekamajai kalbai būdingos leksikos tyrimas 206 Marija Razmukaitė. Dėl kai kurių vietovardžių tikslintinų lyčių 218  DISKUSIJOS Dainius Razauskas. Dėl sekančio klausimo 224 Pranas Kniūkšta. Ką seka sekantis? 236  KALBA IR VISUOMENĖ Laima Nevinskaitė. Kalbos politikos vertinimas interneto komentaruose 245 Skaistė Aleksandravičiūtė. Paieškos sistemos Googlenaudojimo galimybės tiriant kalbos reiškinius 266 Regina Koženiauskienė. Apie iškalbos ydą – tuštumą 283  APŽVALGOS, RECENZIJOS, INFORMACIJA Iš Valstybinės lietuvių kalbos komisijos veiklos (2007) (Jūratė Palionytė) 291 Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimas „Dėl valdų ir kraštų pavadinimų“ [2007 12 20, Nr. N-4 (113)] 298 Valdų ir kraštų pavadinimai 298 Ona Vaičiulytė-Romančuk. Gramatyka języka litewskiego. Wybranie zagadnienia morfologii i fleksji z ćwiczeniami. [Rec.] (Artūras Judžentis) 301 Eiko Sakurai. Lietuvių kalba. [Rec.] (Artūras Judžentis) 313 Šešioliktoji Jono Jablonskio konferencija (Vilma Zubaitienė) 319   PERSONALIJOS Vytautas Vitkauskas. Plati ir didelė kalbininko Jono Paulausko veikla 323 Algirdas Sabaliauskas. Aloyzui Vidugiriui – 80  326 Rasuolė Vladarskienė. Pranas Kniūkšta lietuvių kalbos kultūros baruose 331 Alvydas Umbrasas. Jonas Klimavičius – leksikologiškiausias terminologas 336 Violeta Černė. Darbščioji žodynininkė Klementina…
Prekinis ženklas: Lietuvių kalbos institutas