Šio tomo skyriuje ”Kalba” gvildenami pavardžių ir vietovardžių raidos klausimai, terminų ir sintaksės reiškinių norminimo ypatumai, aptariami jaustukai kalboje ir šnekoje bei skoliniai frazeologizmuose. Nagrinėjamos dabartinės kalbos problemos: dvikalbystė, anglų ir tautinių kalbų vartosena reklamoje, kalbos paprastėjimo polinkiai viešojoje erdvėje. Skyriuje ”Kalba ir visuomenė” skelbiama naujų sociolingvistinių tyrimų – analizuojamas interneto komentuotojų ir žurnalistų požiūris į grėsmes lietuvių kalbai ir jos priežiūra, kalbinės savimonės ir kalbinio pasitikėjimo nuostatos.
Prekinis ženklas: Lietuvių kalbos institutas