Straipsnių rinkinys apie kalbininkams ir visai visuomenei rūpimus kalbos reikalus: gyvąją kalbą ir bendrinės kalbos vartoseną, kalbos normas ir norminimo principus; bendrąsias kalbos problemas ir jos atskirus reiškinius, kalbininkų ir paprastųjų kalbos vartotojų, kalbos ir visuomenės santykius. Knyga turi penkis skyrius. 1. Kalbos tvarkybos nuostatos ir būdai. Svarstomi bendrieji kalbos vartosenos ir tvarkybos reikalai, dėstomos kalbos tvarkybos nuostatos. 2. Administracinė ir kanceliarinė kalba. Svarstomos bendrosios ir funkcinio stiliaus problemos, nagrinėjama buvusi ir dabartinė kanceliarinė kalba. 3. Įstaigų ir įmonių pavadinimai. Aptariama įstaigų ir įmonių pavadinimų rūšys, ypatybės, daryba, vartosena. Teoriniai svarstymai susiję su praktinėmis rekomendacijomis ir vartosenos vertinimu. 4. Priesagos -inis būdvardžiai. Visi šio skyriaus straipsniai tiesiogiai susiję su kalbos kultūra ir dabartine šių būdvardžių vartosena. 5. Iš kalbos praktikos įvairovės. Tai prie kitų skyrių nepritampantys straipsniai įvairiais kalbos vartosenos ir kultūros klausimais – apie veiksmažodinių formų ir linksniuojamųjų žodžių formų vartoseną, apie atskirus žodžius ir žodžių junginius.
Prekinis ženklas: Lietuvių kalbos institutas