Šiuose ”Mokinio skaitiniuose” spausdinama Alfredo Viktoro de Vinji apysaka ”Kapitono Reno gyvenimas ir mirtis, arba Nendrinė lazda”.
Prekinis ženklas: Žaltvykslė