Žurnalisto ir „Vorutos“ laikraščio steigėjo, leidėjo ir vyriausiojo redaktoriaus Juozo Vercinkevičiaus publicistiniai straipsniai, interviu su kardinolu Vincentu Sladkevičiumi bei tais, kurie dirbo su kardinolu arba jį pažinojo ir kurie puoselėjo J. E. atminimą, kovojo su sovietiniu režimu dėl Lietuvos bažnyčios išlikimo.Knygoje „Kardinolas Vincentas Sladkevičius. Mokėkime laukti ir augti“ gausu iliustracijų, yra dokumentinės medžiagos, nurodytos svarbesnės kardinolo Vincento Sladkevičiaus gyvenimo ir veiklos datos.Interviu ”Mokėkime laukti ir augti” skelbiamas lenkų ir rusų kalbomis. Knygos prieduose pridėti prelato Jono Jonio atsiminimai apie arkivyskupą Teofilių Matulionį, bei prelato Igno Urbono publikacijos iš JAV lietuvių periodikos (Žurnalas ”Lietuvių dienos”) apie iškilmes Vatikane.
Prekinis ženklas: Voruta