Edmund Husserl – vienas žymiausių XX a. filosofų, fenomenologijos pradininkas. Skaitytojų dėmesiui ir teismui pateikiame pirmąją šio mokslininko knygą lietuvių kalba. Kaip teigia pat Husserl, fenomenologiją galima laikyti neo – kartezianizmu – t.y. Rene Descartes idėju plėtote. Tad – Jūsų dėmesiui  – ”Karteziškosios meditacijos”
Prekinis ženklas: Aidai