Pratybų sąsiuvinių serija „Pažįstu aplinką ir save“ skiriama priešmokyklinukų pažinimo, komunikavimo, meninei, sveikatos saugojimo ir socialinei kompetencijai ugdyti(is).Seriją sudaro šie leidiniai: DRABUŽIAI PUOŠIA IR ŠILDO;SODO IR DARŽO GĖRYBĖS;KAS TVARTELYJE GYVENA;VANDENS PASLAPTYS;AŠ ESU NEPAPRASTAS;NAMAI NAMUČIAI;METŲ KARUSELĖ;AŠ IR KITI ŽMONĖS;MANO LIETUVA;KAS MIŠKE AUGA;MAN MIELI GYVŪNAI;KUO IR KAIP KELIAUJAME;KĄ IR KUO MATUOJAME;MENO KALBA;ESU SVEIKAS IR STIPRUS.  Vaikai, atlikdami pratybų sąsiuvinio KAS MIŠKE AUGA užduotis:  sužino augalų ir grybų pavadinimus; mėgina teisingai įvardyti medžių ir krūmų dalis; susipažįsta su medžio augimo stadijomis; aiškinasi spygliuočių ir lapuočių medžių bei krūmų skirtumus; susipažįsta su rašmenimis; mėgina pasakoti; papildo savo žodyną; kalbinę raišką sieja su kitomis raiškos formomis; ugdosi loginį mąstymą; lavina akies ir rankos koordinaciją, smulkiuosius pirštų raumenis. Jie mokosi: skirti kairiąją ir dešiniąją puses;pažinti geometrines figūras;skaičiuoti, lyginti, grupuoti. Karpydami, spalvindami, klijuodami, piešdami vaikai ugdosi kruopštumą, atidumą, tvarkingumą.Dailininkas Norbertas Zovė. 
Prekinis ženklas: Šviesa