Knygoje aiškiai ir suprantamai pateikiama Bažnyčios pozicija tais klausimais, kurių svarstymas dažnai sukelia ginčus, pasipiktinimą ar net konfliktą ne tik draugų ar bendradarbių grupėse, bet ir viešojoje erdvėje. Autoriai padeda suprasti, kodėl Katalikų Bažnyčia siekia daryti įtaką šiuolaikinėje visuomenėje ir kuo grįsta katalikų pozicija, rodos, religijai nepavaldžiose srityse. Knygoje pristatomos devynios ypač skausmingos temos. Jas palietus, visuomenėje sukeliamas pasipiktinimas dėl Bažnyčios pozicijos ir jos siūlomų normų, paprastai jas lydi neigiama išankstinė nuostata Bažnyčios atžvilgiu. Nagrinėjant kiekvieną temą, pristatomas platesnis kontekstas, apžvelgiami pagrindiniai argumentai, pateikiami pasiūlymai, leidžiantys pakeisti šią nusistovėjusią nuostatą. Knygoje taip pat siūlomi principai, kuriais vadovaujantis ugdomas požiūris, vedantis į Bažnyčios ir visuomenės dialogą.
Prekinis ženklas: Katalikų pasaulio leidiniai