Monografija – pirmasis bandymas knygotyros aspektu kompleksiškai nagrinėti Kauno įvairiakalbės knygos funkcionavimo politines, socialines, etnines, ekonomines bei kultūrines sąlygas, raišką ir plėtotę 1843–1918 metais. Siekiama atskleisti miesto knygų leidybos, poligrafijos, prekybos, skleidimo bei vartojimo poreikių atsiradimo paskatas, veiklos dėsningumus ir ypatumus. Daug dėmesio skiriama Kauno lietuviškos knygos vaidmeniui XX a. pradžioje. Glaustai apibūdinama miesto spaudos padėtis Pirmojo pasaulinio karo metais. Knyga paremta gausiais ir daugiausia pirmą kartą į mokslinę apyvartą įtrauktais archyviniais šaltiniais.
Prekinis ženklas: Versus aureus