Šiuose ”Mokinio skaitiniuose” spausdinama Maironio drama ”Kęstučio mirtis”.
Prekinis ženklas: Žaltvykslė