Šiuose ”Mokinio skaitiniuose” spausdinamas pluoštas keturvėjininkų – S. Šemerio, J. Žlabio-Žengės, J. Tysliavos, T. Tilvyčio, K. Binkio – poezijos. Keturvėjininkai savo poetinę kūrybą rėmė futurizmo ir ekspresionizmo principais, aukštino didmiesčių gyvenimo tempą ir buitį, technikos pažangą stengdamiesi net savo poetine kalba, naujoviška sintakse, ekspresija, ryškiais, skambiais, pribloškiančiais naujadarais, neįprasta vaizdų kompozicija perteikti naują XX a. pradžios žmogaus buitį ir būtį.
Prekinis ženklas: Žaltvykslė