Anglų kalbos vadovėlis V klasei KEY TO ENGLISH skirtas ketvirtiesiems anglų kalbos mokymo metams. Tai europietiškus standartus atitinkantis naujos serijos „Šok“ anglų kalbos vadovėlis, sistemingai suderintas su kitų mokomųjų dalykų vadovėliais. Vadovėlis užtikrina sklandų perėjimą nuo GOLDEN KEY vadovėlių prie KEY TO ENGLISH.Vadovėlio naujovė — Kalbų aplankas, kuris įgalina sekti ir analizuoti mokymosi procesą, moko mokytis, turtina tarpkultūrinę patirtį remiantis pasiektas kompetencijas iliustruojančiais darbais. Aplankas yra ir puiki priemonė, leidžianti tėvams ir mokytojams sužinoti apie mokinio pasiekimus.Vadovėlio tekstai, žaismingos užduotys skatina kritinį mąstymą ir sudaro sąlygas siekti efektyvesnių mokymosi rezultatų.Serijos dailininkas Agnius Tarabilda.Dailininkas dizaineris Kostas Klimavičius. 
Prekinis ženklas: Šviesa