Žurnale aprašoma kiaulių veislininkystė, kiaulių bandos formavimas, kiaulių lai­kymo sistemos, kiaulidės, mėšlo bei srutų laikymas ir naudojimas, kiaulių pa­šarai, šėrimo technologijos, ligos, kiaulienos gamyba, perdirbimas, mėsos ko­kybė.   
Prekinis ženklas: Terra Publica