Knygos apie žodžius – tai publikuotų ir atrinktų rankraštįinių Urbučio recenzijų tomas. Šiam prasmingammokslinės veiklos žanrui Profesorius neabejingas nuo pat akademinės karjeros pradžios. Iš recenzijų matyti, kad Urbutį domina baltų kalbų žodžiai ir žodynai: žodžių kilmė, santykiai su kaimynų (ypač slavų) leksika, senųjų žodynų istorija, jų publikavimas ir tyrimai, baltų kalbų faktų pateikimas irinterpretacijos kitų kalbų etimologijos žodynuose. Recenzijų autorius yra ne tik įžvalgus ir kritiškas mokslininkas, bet ir pedagogas,  kuriam svarbus švietėjiškas aspektas – noras informuoti, sudominti skaitytoją, plėsti jo akiratį, formuoti kritišką laikyseną.
Prekinis ženklas: Vilniaus universiteto leidykla