Vadovėlis sudarytas tipologiniu principu. Siekiama, kad mokiniai išmoktų atpažinti kūrinio estetinę prigimtį, suvokti, pajusti vaizduojamojo pasaulio savitumą, siužeto poetiką ir pan. Norėta, kad vadovėlio tekstai (daugiausia tai kūrinių ištraukos) būtų artimi mokiniams, atitiktų amžiaus tarpsnio psichologiją, dvasinius poreikius, darytų etinį poveikį. Kuriant vadovėlio metodinį aparatą, nevengiama laisvesnio, emocinio bendravimo su „vartotoju“. Provokuojama jo minties gyvybė, subjektyvios emocijos — žodžiu, taip galbūt nuimama pedagoginė įtampa ir priešiškumas, mokomasis objektas priartėja prie mokinio asmenybės.Atnaujinant vadovėlį, atsižvelgta į patyrusių mokytojų pastabas ir patarimus. Išlaikyta ankstesnioji struktūra, metodiniai principai, tačiau pakeista dalis tekstų. Pagrindinė keitimo motyvacija — pateikti tekstų, kurie būtų suprantami menkesnių gebėjimų mokiniams, palengvinti kai kurias užduotis, pagausinti elementarių teksto suvokimo užduočių. Be to, įdėta keletas naujų ir įdomių lietuvių autorių tekstų. Vadovėlį sudaro trys knygos, kiekvieną knygą — dvi dalys: „Praeitis — tartum gyva“ (istorinės literatūros samprata), „Kaip ten bus toliau?“ (nuotykių literatūra, detektyvai), „Viskas aiškiai pramanyta“ (pasaka ir fantastinė literatūra), „Skrenda du drambliai“ (komiškoji literatūra), „Išsipasakoti, širdį atverti“ (lyrinė bei psichologinė literatūra), „Pasakyta, kas pasakyta“ (pažintinė, publicistinė literatūra).    
Prekinis ženklas: Šviesa