Ši knyga sudaryta iš trijų autorių tekstų. Formaliai juos vienija paskelbimo aplinkybės ir laikas. Tekstai atsirado Bavarijos katalikų akademijos iniciatyva. Visi jie išleisti praėjusio amžiaus aštunto dešimtmečio pradžioje. Dar viena bendrybė – jie visi parašyti ta pačia kalba: vokiškai. Neapsiriksime ir pasakę, kad šių paskaitų (toks pradinis tekstų žanras) autoriai – turbūt žymiausi XX a. katalikų teologai. Kodėl esu Bažnyčioje, toje nuo antikos laikų peikiamoje ir pajuokiamoje bendrijoje? Kodėl lieku, nors žinau, kad ji netobula, o drauge – kelianti šiandieniam žmogui sunkius reikalavimus? Klausimas, keltas XX a., pasirodo dar labiau esminis mūsų laikais. Atsakymais bando pasidalyti trys didžiausi vokiečių teologijos protai. Vienas jų šiandien yra popiežius…
Prekinis ženklas: Aidai