Tai informacinis metodinis leidinys mokytojams, dėstantiems informacines technologijas 5–6 klasėse. Knygoje pateikti 5–6 klasių IT mokymo kurso teminiai planai (atsižvelgta į 2008 08 26 Švietimo ir mokslo ministro įsakymu ISAK-2433 patvirtintas Pagrindinio ugdymo Bendrąsias programas), aptariami kiekvienos pamokos tikslai bei eiga, pateikti svarbiausių pamokos sąvokų apibrėžimai iš įvairių šaltinių, temų pabaigoje pateikti rekomenduojamų testų bei kontrolinių darbų užduočių pavyzdžiai. Pateikiami ir „Kodėlčiaus pratybų“ užduočių sprendimai ar rekomendacijos, kaip jas spręsti.Knygos priede – kompaktiniame diske – pateikiama mokytojui naudinga papildoma medžiaga: nemokamos (freeware) mokomosios programos, vadovėlio „Kodėlčius“ iliustracijos bei kita elektroninė informacija, leisianti mokytojui greitai paruošti pamokų pateiktis naudojantis jam patogia programine įranga, vadovėlyje naudojamų užduočių tekstais, kai kurių vadovėlio bei pratybų sąsiuvinių užduočių atsakymais.
Prekinis ženklas: Žara