Šioje studijoje siekiama teoriniu ir praktiniu aspektu išanalizuoti ir įvertinti kolektyvinių darbo ginčų institutą, pateikti galimas jo tobulinimo bei reformavimo kryptis, pasiūlyti de lege ferenda kolektyvinių darbo ginčų instituto modelio Lietuvoje nuostatas. Monografija pasižymi didele teorine ir praktine nauda. Autorė apibendrino, susistemino ir ištyrė daug norminės ir specialiosios literatūros, praktinės medžiagos, pateikė itin daug naudingų teisėkūros pasiūlymų. Atlikto tyrimo išvados ir pasiūlymai visų pirma turėtų sudominti nacionalinę darbo teisės sistemą reformuojančius subjektus. Tyrimo rezultatai ir galiojančių teisinių nuostatų interpretavimo siūlymai neabejotinai galėtų būti naudingi socialiniams partneriams, taikantiems galiojančias teisines nuostatas praktikoje. 
Prekinis ženklas: Registrų centras