Monografijoje, remiantis daugelio mokslinių darbų analize, asmeniniais autorių tyrimais ir patirtimi, teigiama, kad nepaisant skirtingų autorių teorinių požiūrių į komandų kūrimą ir vadovavimą joms, neatmetant net ryškesnių prieštaravimų, pakanka teorinių argumentų, kad organizacijoje sukūrus savitą sistemą, galima kurti produktyviai veikiančias komandas. Šiam procesui paspartinti ir palengvinti siūloma pirma sukurti organizacinę kultūrą, tada esamų organizacinių struktūrų pagrindu kurti komandas.  Monografija skirta organizacijų vadovams, dėstytojams, doktorantams ir vadybos krypties studentams.
Prekinis ženklas: Klaipėdos universiteto leidykla