Ar Jūsų darbuotojai yra vieninga, darni komanda, dirbanti ta pačia kryptimi? Dirbdami kasdienį darbą, mes neišvengiamai turime keistis ištekliais, gebėjimais, patirtimi, informacija. Dažnai dėl nesusikalbėjimo, nesupratimo tokie mainai nevyksta taip sklandžiai, kaip norėtųsi. Tai tiesiogiai veikia įmonės rezultatus. Tik dirbdama kaip komanda, grupė tampa didele jėga, gebančia nuveikti labai daug. Ar vadovui liepus grupė tampa komanda? Ne. Komandinio darbo reikia išmokti! Kaip to išmokti? Vienas iš būdų – išmokti dirbant. Bet klaidos darbe brangiai kainuoja, taigi toks komandos formavimas gali kainuoti daug laiko ir pinigų. Pigesnis būdas formuoti komandą ir ugdyti darbuotojus – kompetencijas ugdantys žaidimai.Kam žaisti, juk turime tiek daug darbo?! Žaisdami kompetencijas ugdančius žaidimus, dalyviai aktyviai įsitraukia į mokymo procesą. Žaidimai ugdo kūrybiškumą. Žaidžiant grupėje gimsta komandos dvasia. Žaidimai skatina savęs ir kitų pažinimą, leidžia geriau suprasti save, naujai pamatyti kolegas. Žaidimai skatina grupės narių pasitikėjimą.Žaidimai – daugybė emocijų! Pristatome Jums pirmąjį Lietuvoje kompetencijas ugdančių žaidimų sąvadą, kurį galėsite panaudoti:mokymų metu; formuodami komandą;įmonėje kuriant jaukią, kūrybišką, darbui palankią atmosferą;įmonės išvykų, švenčių metu. Šiame leidinyje yra 160 žaidimų, suskirstytų į 9 skyrius: Susipažinimo žaidimai, Klimato formavimo žaidimai, Komunikacijos ugdymo žaidimai, Komandos formavimo žaidimai, Žaidimai energijai atgauti, Mokymų medžiagos suvokimo žaidimai, Kūrybiškumo ugdymo žaidimai, Asmeninio tobulėjimo žaidimai, Pokyčių valdymo žaidimai.
Prekinis ženklas: Mokesčių srautas