Mokomoji knyga, skirta rekreacinės architektūros ir kraštotvarkos specialybės studentams.  Šiame leidinyje išdėstyti pagrindiniai darbo su ArchiCAD programa principai. Studentai sužinos, kaip naudotis pagrindiniais programos instrumentais, kaip projektuoti ir atvaizduoti konstrukcinius elementus (sienas, kolonas, perdangas ir kt.), kaip pritaikyti aplinkos elementų vaizdų rinkinius (bibliotekas) kraštotvarkinio projektavimo srityje, kaip pateikti projekto vizualizaciją.
Prekinis ženklas: Klaipėdos universiteto leidykla