Šiame leidinyje aptariamos pianisto koncertmeisterio veiklos sferos, darbo specifika, profesinės kompetencijos samprata bei grojimo ansamblyje ypatumai. Analizuojama, kuo skiriasi ansamblinis ir solinis grojimas; koks akompanimento vaidmuo bendrame muzikos kūrinio kontekste; kokie gebėjimai lemia akompaniatoriaus profesinio meistriškumo lygį, ar profesionalus gebėjimas groti instrumentu garantuoja grojimo ansamblyje kokybę; kokios charakterio savybės gali turėti įtakos sėkmingam koncertmeisterio darbui; su kokiomis psichologinėmis problemomis susiduria koncertmeisteris.  Nagrinėjamos temos turėtų būti ypač aktualios dirbant su fortepijono studijų programos studentais – būsimais koncertmeisteriais, kai kurie klausimai galėtų sudominti ir pianistus koncertmeisterius, jau dirbančius šį atsakingą ir reikalingą darbą.
Prekinis ženklas: Klaipėdos universiteto leidykla