Tai antroji Lietuvoje parašyta mokslinė monografija apie garsaus rusų poeto kūrybinius ryšius su mūsų šalimi. Šį kartą susitelkta į tekstus, dažnai liekančius mokslinių tyrimų paraštėse: poezijos vertimus, juos lydinčius straipsnius, muzikines verstinės poezijos interpretacijas, epistolinį palikimą. Iš archyvų ir tarpukario spaudos surinkus išsibarsčiusią ir mažai kam žinomą medžiagą, atsiveria spalvingas Konstantino Balmonto ir Lietuvos rašytojų bendradarbiavimo paveikslas.  Atskiri monografijos skyriai pasakoja apie Balio Sruogos, Adomo Jakšto-Dambrausko, Petro Vaičiūno, Fausto Kiršos, Liudo Giros, Vinco Krėvės, Mykolo Vaitkaus Jono Graičiūno ir kitų mūsų kūrėjų ryšius su Konstantinu Balmontu ir jo poezija.
Prekinis ženklas: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas